0 216 469 32 57  info@7lojistik.com

TR EN

7 Lojistik olarak aşağıdaki konularda müşterilerimize danışmanlık hizmeteleri vermekteyiz ;

Denetim
Ürün Tarifelendirme
Geçmişe Yönelik GTIP Kontrolleri
Yeni Ürün Tarifelendirme
Firma GTIP Listelerinin Güncel Tutulması
BTB Alınması
Proje Danışmanlığı
 Yatırım Teşvik Süreçleri
 Dahilde / Hariçte İşleme Süreçleri
Serbest Bölge, Antrepo Açılış ve Kapanışları
Kullanılmış Makine İthalat İzinleri
Sürekli Mevzuat Danışmanlığı
Mevzuat Değişkliklerinin Sektör Özelinde Paylaşımı,
Müşteri Özelinde Etkilerinin Değerlendirilmesi
Gümrük Vergileri ve Gümrükle İlgili İdare Hukuku Uyuşmazlık Danışmanlığı Hukuki Süreçlerde Danışmanlık
Hukuki Süreçlerde Danışmanlık